Energetsko certificiranje građevina – energetski certifikat objekta

energetsko certificiranje građevina

energetsko certificiranje građevina

Klimatske promjene, promjene cijene energenata, potrošnja goriva i ograničenost zaliha fosilnih goriva doveli su do snažnog zaokreta na planu potrošnje energije, razvoju novih tehnologija i podizanju svijesti svih nas – korisnika te energije. S obzirom da 40% sveukupne energetske potrošnje, u Hrvatskoj, otpada na zgradarstvo (stambeni i tercijarni sektor), mjere uštede energije usmjerene su na nove načine izgradnje objekata, jer su tu  i najveće mogućnosti uštede energije. Da bi se to ostvarilo mora se zadovoljiti niz preduvjeta po pitanju dovođenja energije i njenih gubitaka, novi način projektiranja i građenja. Sve to podrazumijeva uvođenje i poštivanje novih zakona i propisa u tom području.

ENERGETSKI CERTIFIKAT –  ZAŠTO ENERGETSKO CERTIFICIRANJE?

piše: Senahid Dubravić ,  ovlašteni energetski certifikator i arhitekt

mob: 098 304 802 , tel: 01 3643 409 , www.tehnograd-ing.com
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju svi objekti moraju imati energetski certifikat zgrade. Što je to? I koje su sankcije ukoliko netko ne posjeduje taj certifikat?

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Energetski certifikat je isprava koju izdaju ovlašteni energetski certifikatori, a kojom se potvrđuje u kojoj se energetskoj razini između klase A+ pa do G nalazi neki objekt. Također energetski certifikator predlaže mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti objekta.

Poboljšanjem energetske učinkovitosti u zgradarstvu utječe se na smanjenje potrošnje svih oblika energije, ugodniji i kvalitetniji boravak u zgradi, uz duži životni vijek zgrade, te doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, te se time smanjuju vaši konačni troškovi.

Usporedba energetskih karakteristika zgrada omogućuje građevinskoj industriji da ove podatke koristi kao sredstvo marketinga i prikaže ostvarenu razinu energetske učinkovitosti u izvedenoj zgradi. Za samog korisnika osim podatka o ostvarenom energetskom razredu bitne su i preporuke za racionalno korištenje energije, također navedene u energetskom certifikatu. Ove preporuke predstavljaju projektne smjernice, odnosno projektni zadatak za pokretanje daljnjih aktivnosti u smjeru smanjenja energetske potrošnje. Kako su cijene energije i energenata u stalnom porastu, mogućnost predviđanja i upravljanje vlastitim troškovima za energiju postaje važan aspekt u planiranju životnih troškova zgrade.

Novim izmjenama Zakona o učinkovitom korištenju energije iz 05/2012 kazne su za neposjedovanje certifikata još povećane. Prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade, kojeg izdaje ovlaštena osoba.

Predviđena je kazna od 25.000 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat. Za prodaju ili najam nekretnine bez energetskog certifikata zgrade donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000 kuna. Ista kazna je i za vlasnika građevine koji je obveznik provođenja energetskog pregleda, a nije ga napravio. Dodatno će se za prekršaj kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi.

 

TEMA IZRADE  PONUĐENIH  PROJEKATA

Tema izrade ponuđenih projekta je pregled projektne dokumentacije u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, uvid u izvedena stanja, uvid u račune potrošnje energenata (plin, struja, voda) u zadnje 3 godine,  detaljni energetski pregledi, provedba potrebnih proračuna te izrada
energetskih certifikata s prijedlogom mjera za povećanje energetske učinkovitosti s procjenama perioda povrata ulaganja na poduzimanju tih mjera kroz uštedu potrošnje energije za vaše zgrade.

Ukoliko nemate riješeno pitanje legalnosti vašeg objekta, temeljem zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim objektima možemo za vas izraditi potrebnu dokumentaciju.

POTREBAN SADRŽAJ  IZRADE  ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Nudimo :

  1. izradu energetskih pregleda,
  2. vrednovanje radnji energetskih pregleda te
  3. izradu energetskih certifikata s prijedlogom mjera za povećanje energetske učinkovitosti, za svaku zgradu posebno.

Za potrebe energetskih certificiranja zgrada provest će se pregledi projektne dokumentacije, uvid u izvedena stanje, uvid u račune potrošnje energenata (plin, struja, voda) u zadnje 3 godine, energetski pregledi te proračuni potrebne toplinske energije za grijanje.

Ako bude bilo potrebno, preporučit ćemo provedbu i određenih mjerenja u sustavima potrošnje toplinske i električne energije kao i termografsko snimanje vanjske ovojnice zgrada, tamo gdje je to nužno, radi ustanovljavanja stanja sastava vanjske ovojnice i eventualnih problema s toplinskim mostovima. Troškovi ovih mjerenja nisu u ovoj ponudi.

Cijena ove usluge određene su pravilnikom koje je odredilo Ministarstvo!

S toga nas kontaktirajte!

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Tema :

Vaša poruka

 

mob: +38598304802   tel:  +38513643785