Energetska obnova obiteljskih kuća

 

Kako do poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće?

Vlasnicima obiteljskih kuća koji odluče poboljšati energetska svojstva svoje kuće; boljom izolacijom vanjskih zidova, ugradnjom vanjske stolarije visokih izolacijskih svojstava, uvođenjem ekoloških prihvatljivog energenta i obnovljivih izvora energije, Država daje bespovratna sredstva u visini od 40 do 80% ukupne investicije, ovisno o području na kojem se obiteljska kuća nalazi.

Vlasnici kuća od ove se godine za ostvarivanje prava na bespovratna sredstva Države direktno obraćaju Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fond na svojoj mrežnoj stranici www.fzoeu.hr i u Narodnim novinama u pravilu jednom godišnje objavljuje javni poziv koji sadrži uvjete i način sudjelovanja u Programu.

Bespovratna se sredstva po javnom pozivu dodjeljuju do isteka osiguranih sredstva za tekuću godinu ili do kraja godine, ovisno o tome koja se situacija prva ostvari.

Poticanje energetske obnove obiteljskih kuća planira se na ovaj način provoditi do 2020.

Informacije o javnom pozivu moguće je dobiti u Fondu, svakim radnim danom od 9 do 15 sati na besplatnoj info liniji 0800 200 170 ili slanjem upita na: obiteljske-kuce@fzoeu.hr.

Što ulazi u program poticaja energetske obnove obiteljskih kuća?

U Program ulaze

  • obiteljske kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje,
  • imaju najviše tri stambene jedinice ili im je građevinska bruto površina manja ili jednaka 600 m2.
  • bespovratna sredstva mogu se dobiti samo za zakonito izgrađene obiteljske kuće odnosno ozakonjene/legalizirane.

Za jednu se kuću mogu dobiti poticaji za više mjera.

Bespovratna sredstva u visini 80% ukupne investicije daju se za energetsku obnovu kuća na područjima posebne državne skrbi, područjima prve skupine otoka i zaštićenim dijelovima prirode. Ukupan iznos poticaja može biti do 168.000 kn, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 60.000 kn, toliki je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 24.000 kn može se dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije a isto toliko i za uvođenje ekolikoški prihvatljivog energenta npr. ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

Bespovratna sredstva u visni do 60% ukupne investicije daju se za energetsku obnovu kuća u brdsko planinskim područjima i područjima druge skupine otoka. Ukupan iznos poticaja može biti do 126.000 kn, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 45.000 kn, toliki je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 18.000 kn može se dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije a isto toliko i za uvođenje ekolikoški prihvatljivog energenta npr. ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

Bespovratna sredstva u visini do 40% ukupne investicije daju se za energetsku obnovu kuća u svim ostalim područjima Hrvatske gdje ukupan iznos poticaja može biti do 84.000 kuna, od čega se za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice kuće može dobiti do 30.000 kn, toliki je najviši iznos i za zamjenu vanjske stolarije. Do 12.000 kn može se dobiti za ugradnju sustava obnovljivih izvora energije a isto toliko i za uvođenje ekolikoški prihvatljivog energenta npr. ugradnju plinskih kondenzacijskih kotlova.

KAKO SE PRIJAVITI ZA PROGRAM SUFINANCIRANJA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA?

Procedura prijave za bespovratna sredstva jednostavna je i opisana u javnom pozivu. Nakon objave javnog poziva vlasnik kuće javlja se Fondu, ovlašteni certifikator pregledava kuću te ukoliko ona udovoljava uvjetima zajedno s vlasnikom popunjava potrebnu prijavu. Troškove usluge energetskog certifikatora snosi Fond. Na temelju energetskog pregleda vlasnik traži detaljne ponude potencijalnih izvođača radova. Inicijalni energetski pregled kuće ne obavlja se za postavljanje fotonaponskih sustava. Umjesto toga, ovlašteni projektant izrađuje glavni projekt s troškovnikom.

Pribavljena dokumentacija navedena u javnom pozivu dostavlja se na na adresu Fonda koji o njoj odlučuje i u roku od 45 dana donosi Odluku i Ugovor o sufinanciranju.

Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci od datuma navedenog u Odluci Fonda.

Zahtjev za isplatu sredstava upućuje se Fondu po završetku radova. Nakon što su radovi obavljeni, certifikator obavlja završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat kuće koji se upućuje Fondu poštom uz svu ostalu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Isplatu bespovratnih sredstva na račun certifikatora i izvođača radova, Fond obavlja u roku 30 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Sredstva se mogu isplatiti i na račun vlasnika kuće ako on dostavi dokaz da je podmirio sve opravdane troškove izvedenih radova.

ZAŠTO SE UKLJUČITI U PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA?

Koristi od energetske obnove obiteljske kuće višestruke su za samog vlasnika, širu zajednicu i Državu. Povećanjem energetske učinkovitosti postižu se značajne financijske uštede jer se smanjuje potrošnja energije, država time osigurava energetsku stabilnost i neovisnost, čime se povećava sigurnost opskrbe. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva. U konačnici smanjenje potrošnje energije, posebno fosilnih goriva dovodi do smanjenja emisija ugljičnog dioksida što znači manje zagađenje okoliša, a time i bolju zaštitu zdravlja stanovništva.

POSEBNA NAPOMENA:

Mjera povećanja toplinske izolacije ovojnice može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu, a koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.

Ministarstvo graditeljstvo i prostornog uređenja krovno je tijelo u Hrvatskoj za provođenje programa energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Prvi Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine 43/14, 36/15) Vlada RH donijela 27. ožujka 2014. S obzirom da se u Program nisu uključili sve jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave i time su svojim građanima onemogućili pristup poticajima Vlada je odlučila izmijeniti Program na način da se vlasnici kuća direktno javljaju Fondu a novim je izmijenjenim Programom dodatno pojednostavljena procedura i potrebna dokumentacija. Izmijenjeni i dopunjeni Program Vlada RH usvojila je 26. ožujka 2015.

POZIV NA JAVNI NATJEČAJ MOŽETE VIDJETI NA STRANICI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Za dodatna pitanje stojimo na raspolaganju :

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Tema :

Vaša poruka